Care sunt salariile minime din Europa?

November 9th, 2009 by Claudiu Leave a reply »

Zona euro | Alte ţări UE | Ţări candidate |

Alte ţări din Europa de Vest | Alte ţări din Europa de Est

 

 

 

 

Luxemburg – 1.641,74 euro
Irlanda – 1.462 euro
Olanda – 1.398 euro
Belgia – 1.387,49 euro
Franţa – 1.337,70 euro
Austria – 1.000 euro
Spania – 728 euro
Grecia – 681 euro
Malta – 629,99 euro
Slovenia – 589,19 euro
Portugalia – 525 euro
Slovacia – 295,49 euro

Alte ţări UE:

Marea Britanie – 1.110,49 euro
Cehia – 308,68 euro
Estonia – 277,84 euro
Polonia – 268,93 euro
Ungaria – 268,88 euro
Letonia – 254,06 euro
Lituania – 231,70 euro
România – 139,86 euro
Bulgaria – 122,72 euro

Ţări candidate:

Croaţia – 389,68 euro
Turcia – 314,43 euro

Alte ţări din Europa de Vest:

Andorra – 915,20 euro
Islanda – 705,91 euro

Alte ţări din Europa de Est:

Albania – 130,32
Belarus – 56,14 euro
Moldova – 46,12 euro
Muntenegru – 55 euro
Ucraina – 52,05 euro
Rusia – 99,30 euro
Serbia – 130,18 euro

America de Nord:

SUA – 756,89 euro

sursa poza; sursa date

Share
Advertisement

Leave a Reply

Please leave these two fields as-is: